dijous, 18 de març de 2010

Buxus, primera part

Avui he fet el primer treball de disseny sobre un boix que crec que té futur com a bonsai. El treball s'ha realitzat al curs de l'associació Art del bonsai amb el Ruben Roig.

Aquest arbre porta tres anys en aquest "test" i ha estat en una ubicació humida i poc lluminosa.

I made the first design work on a boxwood today that I believe has a future as a bonsai. The work has been performed in the Art del bonsai association course with Ruben Roig.This tree takes three years for this "pot" and has been in a damp and poorly lit location.

Hoy he hecho el primer trabajo de diseño sobre un boj que creo tiene futuro como bonsai. El trabajo  se ha realizado en el curso de la asociación Art del bonsai con Rubén Roig.

Este árol lleva tres años en este "tiesto" y ha estado siempre en una ubicación húmeda y poco iluminada.

Després d'analitzar el moviment, posicionament de les arrels superficials i les branques existents, es decideix començar pràcticament des de zero.

After analyzing the movement, positioning of the surface roots and the existing branches, we decided to start virtually from scratch.

Después de analizar el movimiento, posición de las raíces superficiales y las ramas existentes, se decide comenzar prácticamente desde cero.


Nebari

Continuarà , To be continued, Continuará.

Cap comentari:

Publica un comentari